Tips om pesten te stoppen

Onderzoek laat zien dat 8% van de kinderen regelmatig gepest wordt, het mag inmiddels duidelijk zijn dat pesten voor slachtoffers enorm ingrijpend is, en grote gevolgen op sociaal emotioneel gebied met zich mee kan brengen. Gelukkig wordt er steeds meer aandacht geschonken aan dit maatschappelijke probleem. Elke school in Nederland is verplicht een anti-pest protocol te hebben waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt.

Foto credits: Geralt via Pixabay.com

Niet alleen de school speelt een belangrijke rol, ook als ouders, familie, buren en vrienden kun je veel doen om pestgedrag bij slachtoffers te signaleren en actie te ondernemen. Het slachtoffer zelf schaamt zich vaak, of is bang voor vergeldingsacties van de pester als er hulp ingeroepen wordt.

Wat kun je als slachtoffer en/of als ouder doen om het pestgedrag te stoppen?

Word jij zelf gepest?

1- Houd het niet geheim, hoe lastig dat ook is. Zoek naar een manier om duidelijk te maken dat je gepest wordt. Ga bijvoorbeeld naar een leerkracht waar je het goed mee kan vinden, of als je dat te moeilijk vindt schrijf je een brief of mail. Wat je ook doet, zorg ervoor dat je iemand in vertrouwen neemt.

2- Oefen je lichaamshouding voor een spiegel. Als je gepest wordt sta je vaak zonder dat je daar erg in hebt, in elkaar gedoken om zo te proberen je onzichtbaar te maken. Ga rechtop staan, zo straal jij uit dat je niet bang bent met je lichaamshouding en probeer dit vol te houden.

3- Heb jij niemand in je omgeving die je in vertrouwen durft te nemen bel dan de kindertelefoon of een medewerker van pestweb ook kun je chatten met een van de medewerkers.

Wordt er iemand in jouw omgeving gepest?

1- Luister vooral naar het verhaal van het slachtoffer en geef niet teveel adviezen. Geef vooral ruimte aan het slachtoffer om alle verdriet en frustratie eruit te gooien. Een luisterend oor en troost is het allerbelangrijkste in eerste instantie.

2- Wat je vooral NIET moet geven zijn adviezen als; “timmer er maar eens op los” of “je moet eens goed van je afbijten, geef ze maar eens een koekje van eigen deeg”. Dit zijn adviezen waar het slachtoffer niets aan heeft en waardoor hij of zij het gevoel krijgt het niet goed te doen.

3- Maak samen met het slachtoffer een plan om het pesten te stoppen. Luister hierbij heel goed naar wat het slachtoffer wil. Schakel bijvoorbeeld de school in of een (kinder)therapeut. Heel belangrijk hierbij is dat alles in overleg met het slachtoffer gaat, en zijn vertrouwen wat hij/zij in je heeft niet beschaamd wordt.

Categorie